01/2020
הררית מעל ומתחת לעננים

עונת הגשם 2014/2015

(15/05/2015 09:21)

15.05.2015

הגשמון שהיה אתמול החזיר אותי לכאן. הכמות: 1.2 מ''מ. 

גם ביום שני היה גם קצת גשם, 0.5 מ''מ.

לכל העונה הצטברה כמות של 576.4 מ''מ שהם 97.4% מהממוצע הרב שנתי שהוא 590 מ''מ.

כלומר אנחנו ממש בתחום הממוצע.

ומה בהמשך? ראשון שני חם קצת שרבי. ובאמצע השבוע הבא? כנראה נראה גשם (בעיקר בגליל העליון מזרחי ואצלנו).

אז עדיין לא לזרוק את המטריות.

 

24.04.2015

אז זכינו לביקורים קצרים של מטחי גשם עם ברקים ורעמים.

כמות הגשם 6 מ''מ. אם נסכם את אפריל עד כה = 82.6 מ''מ (פי 3.3 מהממוצע הרב שנתי לאפריל). 
לכל העונה ירדו 574.7 מ''מ שהם 97.4% מהממוצע. נשאר עוד 15.3 מ''מ כדי להגיע לממוצע. 
בהגדרה של שנה ממוצעת היא לפי הכמות הממוצעת -+ 10%. כך שאנחנו בסדר.
האם צפויים גשמים בשבוע הקרוב? לא נראה שיהיה .

 

13.04.2015

22.2 מ''מ גשם להיום ב 8 בבוקר. סה''כ למערכת 76.6 מ''מ שהם 306% לעומת הממוצע הרב שנתי של אפריל = 25 מ''מ.

למערכת יש לנו 568.7 מ''מ שהם 96.4% מהממוצע כך שנצטרך רק עוד 21.3 מ''מ כדי להגיע לממוצע ''התקני''.

נוסף לגרף של כמויות הגשם לפי חודשים נוסף גרף לפי דקדות.

 

12.04.2015

33.9 מ''מ הבוקר. מזג האויר מאד חריג לאפריל. המשך היום ושיא המערכת עוד לפנינו. 

כמויות הגשם שירדו ביומיים האחרונים הם 54.4 מ''מ מצטבר לעונה 546.5 מ''מ שהם 92.6%.

חסרים עוד 43.5 מ''מ כדי להגיע לממוצע הרב שנתי. בהגדרה גם כך זה בתחום של שנה רגילה מבחינת כמויות המשקעים.

 

11.04.2015

הבוקר מדדתי 20.5 מ''מ שהם גם הכמות לאפריל עד כה. עד סוף המערכת הכמות צפוייה לגדול אולי בהרבה.

לכל העונה עד כה: 512.6 מ''מ שהם 86.9% מהממוצע. חסרים עוד 77.4 מ''מ כדי להגיע לממוצע.

בגרף המצורף כמויות הגשם עד כה בהשוואה לממוצע בהתפלגות לפי חודשים. (הגרפים בתחתית הטבלה.

בתמונת כמויות הגשם החזויים עד סוף המערכת הררית מסומנת בקו שחור. (50-70 מ''מ)

בימים הקרובים אוסיף גרפים נוספים כולל הכמויות שמשך שנים.

 

1.04.2015

הבוקר מדדתי 6 מ''מ גשם שמצטרפים לכמות הגשם של מרס.

סה''כ למרס 23.4 מ''מ גשם ולכל העונה 489.5 מ''מ גשם שהם 83% מהממוצע הרב שנתי.

   

בהרחבה על נושא הגשם בדף הפייסבוק מזג האויר ושאר אירועים מעניינים

https://www.facebook.com/groups/p

eledyona/

 

לתשומת לב: כאשר צפויים ברקים ולהזכיר = כמעט כל שנה פוגע ברק בישוב ונפגעים הרבה מכשיר חשמל שונים. בהתקרב סערת ברקים כדאי לנתק מהחשמל מכשירי חשמל, טלוויזיות , מחשבים וכ''ו.

כדאי לשים מגיני ברקים. הם מגינים בהרבה אך יש לקחת בחשבון שעם ברקים לא מתעסקים והכל יכול לקרות. לכן בסופת ברקים עזה כדאי גם לנתק מכשירי חשמל.

אם יוצאים לתקופה מהבית כדאי לנתק את כל המכשירים שאין צורך שיהיו מחוברים מלבד המקררים.

 

 

להבנת תהליך מדידת הגשם: המדידה נעשית בשעה 8.00 בבוקר (לפי שעון הקיץ בשעה 9.00)

והכמות הנמדדת מיוחסת ל 24 השעות שלפני כן. כך שבדווחי הגשם לשרות המטאורולוגי גם גשם שירד בבוקר מיוחס ליום הקודם לו.

 

         

21

    רישומי גשם בהררית      
יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר יום
      0.5     3.5 7.7     1
          2.6   9.3     2
      1.2   16   3     3
      2.6   8.5         4
                    5
          21.5         6
          31.3         7
          4.8 1.9   0.4   8
          0.3 2.1       9
    20.5   0.4 35.5     0.9   10
0.0 0.0 20.5 4.3 0.4 120.5 7.5 20.0 0.9 0.0 דקדה
    33.9 5.1 35.8           11
    22.2 0.5 13   0.2       12
        35.2   10.3       13
        0.8 13.2     1.4   14
        2.4 3.9   17.1     15
          0.5   23.9     16
        6.0           17
        10.5       3.0   18
      0.3 14.1   0.2   4.1   19
        19.8   2.2       20
0.0 0.0 76.6 5.9 137.6 17.1 12.9 41.0 7.5 0.0 דקדה
      9.7       5.4     21
            11.4 5.6     22
    6.0         6.4     23
        4.2     6.1     24
              18.6     25
              25.8     26
              5.4   1.2 27
            3.3     0.6 28
      0.1             29
                1.3   30
      6.0         8.3   31
0.0 0.0 6.0 15.8 4.2 0.0 14.7 73 9.6 1.8 דקדה
0.0 0.0 82.6 26.0 142.2 138.1 35.1 134 14.9 1.8 סה''כ חודשי
0.0 0.0 574.7 492.1 466.1 323.9

185.8

150.7 16.7 1.8 סה''כ שנתי
                     
ממוצע רב שנתי 590 מ''מ ירד: 574.7 :הכמות שירדה  באחוזים  97.4
        :ההפרש בין הכמות שירדה לממוצע הרב שנתי  15.3

 

 

 

תמונות מצורפות להודעה זו:

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net