10/2018
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מודעת דרושים
מזכירות הישוב (17/10/2018 11:02)
מרוץ משגב ה-36
מזכירות הישוב (15/10/2018 13:04)
מודעת דרושים
מזכירות הישוב (11/10/2018 13:31)
מזכירות הישוב (09/10/2018 13:34)
מכרזי כח אדם
מזכירות הישוב (09/10/2018 13:29)

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net