07/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (18/07/2019 12:05)
מזכירות הישוב (16/07/2019 11:54)
הזמנה
מזכירות הישוב (16/07/2019 11:49)
מזכירות הישוב (08/07/2019 11:44)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net