11/2018
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

הרצאה להורים
מזכירות הישוב (12/11/2018 13:11)

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net