01/2020
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (23/01/2020 09:34)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net