11/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

טורניר נדב ויובל
מזכירות הישוב (18/11/2019 10:37)
ריקודי עם
מזכירות הישוב (18/11/2019 10:33)
הזמנה לטקס
מזכירות הישוב (13/11/2019 11:28)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net