10/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (16/10/2019 11:47)
מזכירות הישוב (10/10/2019 10:25)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net