08/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (21/08/2019 11:42)
סדנת ריקודי בטן
מזכירות הישוב (14/08/2019 11:24)
טו באב 16.8.19
מזכירות הישוב (13/08/2019 10:28)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net