09/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (18/09/2019 12:21)
מזכירות הישוב (18/09/2019 12:18)
מזכירות הישוב (18/09/2019 12:15)
מחול מודרני לנשים
מזכירות הישוב (10/09/2019 13:09)
יוגה הררית 19-20
מזכירות הישוב (08/09/2019 11:43)
הצטרפות למקהלה
מזכירות הישוב (08/09/2019 11:41)
להקות המחול משגב
מזכירות הישוב (08/09/2019 11:40)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net