05/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

דרושים רכזי נוער
מזכירות הישוב (21/05/2019 13:07)
מזכירות הישוב (16/05/2019 13:39)
מזכירות הישוב (16/05/2019 13:36)
שבועיים הספר 2019
מזכירות הישוב (13/05/2019 13:30)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net