03/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מכרזי כח אדם
מזכירות הישוב (21/03/2019 08:55)
יום המעשים הטובים
מזכירות הישוב (19/03/2019 09:22)
קורס פסיכומטרי
מזכירות הישוב (18/03/2019 12:57)
מזכירות הישוב (18/03/2019 12:31)
מודעת דרושים
מזכירות הישוב (17/03/2019 10:25)
השתלמויות למורים
מזכירות הישוב (17/03/2019 10:24)
סדנא
מזכירות הישוב (17/03/2019 10:23)
מקומי
מזכירות הישוב (14/03/2019 12:43)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net