04/2019
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

אירוע ניווט
מזכירות הישוב (18/04/2019 12:10)
מזכירות הישוב (11/04/2019 12:27)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net