02/2020
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

טו בשבט
מזכירות הישוב (05/02/2020 09:02)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net