מיומנו של ראש המועצה 28/6/2020

משרד מזכירות (29/06/2020 10:52)

ניתן לקרוא כאן פרסומים קודמים מיומנו של ראש המועצה

מסמכים מצורפים להודעה זו: