מחר, יום שישי, בשעות 08:00-15:00 יהיה תרגיל בלשם רפאל. ישמעו קולות חזקים מהאזור.

משרד מזכירות (25/06/2020 10:04)

מחר, יום שישי, בשעות 08:00-15:00 יהיה תרגיל בלשם רפאל. ישמעו קולות חזקים מהאזור.