06/2017
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

סדנת הכנה לאזרחות
מזכירות הישוב (27/06/2017 08:37)

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net