07/2017
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (27/07/2017 10:46)
מזכירות הישוב (25/07/2017 08:58)

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net