11/2017
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

סדנת קרמיקה
מזכירות הישוב (14/11/2017 09:36)

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net