תרגיל מתוכנן של יחידת הכיבוי הררית-יחד-אבטליון בשיתוף רשות מכבי האש.

משרד מזכירות (30/09/2020 08:36)

תושבים יקרים,

ביום שישי, 2.10 החל בשעה 9:00 ייערך תרגיל מתוכנן של יחידת הכיבוי הררית-יחד-אבטליון בשיתוף רשות מכבי האש.

לידיעתכם.